Zarządzenia

W roku 2019 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydało 18 Zarządzeń, wybrane publikujemy poniżej:

Zarządzenie nr 18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z wyłonieniem Kupujących w postępowaniu na: „Sprzedaż samochodu służbowego MSCDN VW Transporter"

Zarządzenie nr 14 w sprawie przyjęcie Regulaminu udzielania w MSCDN zamówień publicznych poniżej 30 000 euro

Zarządzenie nr 9 w sprawie Polityki rachunkowości

Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do prowadzenia w 2019 r. czynności związanych ze zbyciem/likwidacją składników rzeczowych wycofywanych z użytkowania w Wydziale w Warszawie


W roku 2018 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydało 25 Zarządzeń, wybrane publikujemy poniżej:

Zarządzenie nr 23 z dnia 08.10.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zarządzenie nr 12 z dnia 02.07.2018 r. w sprawie upoważnienie dla kierowników wydziałów MSCDN

Zarządzenie nr 10 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 9 Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

Zarządzenie nr 4 z dnia 07.03.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego, Zespołu ds. rekrutacji, Zespołu ds. merytorycznych i Zespołu ds. doradztwa indywidualnego i sieci w projekcie MARKPIW

Pozostałe Zarządzenia dostępne są na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1764, z późn. zm.)

Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
odpowiada: Jarosław Zaroń
data: 14-01-2020
wytworzył: Marta Konarzewska
data: 14-01-2020
data: 14-01-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 14-01-2020 - Edycja treści
  • 09-01-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 348