Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Struktura własnościowa, majątek

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli działa w formie jednostki budżetowej, prowadzącej gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Posiada w trwałym zarządzie budynki biurowe w:

 1. Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 05/05 z dnia 30.08.2015 r
 2. Radomiu przy ul. Kościuszki 5a, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1/08 z dnia 15.01.2008 r.
 3. Siedlcach przy ul. M. Asłanowicza 2, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 6/NI/15 z dnia 23.07.2015 r
 4. Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2/NI/13 z dnia 21.06.2013 r

Centrum użytkuje również nieruchomości w:

 1. Ciechanowie przy ul. H. Sienkiewicza 33, zgodnie z umową użyczenia z dnia 27.10.2015 r. zawartą z Zespołem Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie (z późniejszymi zmianami)
 2. Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38, zgodnie z porozumieniem w sprawie korzystania z pomieszczeń biurowych z dnia 04.05.2011 r. zawartym z Mazowieckim Zarządem Nieruchomości (z późniejszymi zmianami)

AKTYWA TRWAŁE NA KONIEC 2020 ROKU: 48 983 175,75 zł

Rzeczowe aktywa trwałe: 48 983 175,75 zł

Środki trwałe : 48 983 175,75 zł

Grunty: 26 124 106,41 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 22 725 726,84 zł

Urządzenia techniczne i maszyny: 133 342,50 zł

AKTYWA OBROTOWE NA KONIEC 2020 ROKU: 335 689,20 zł

 Należności krótkoterminowe: 150 302,57 zł

Należności z tytułu dostaw i usług: 14 253,26 zł

Należności od budżetów: 1 406,82 zł

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń: 2 623,49 zł

Pozostałe należności: 132 019,00 zł

Krótkoterminowe aktywa finansowe: 184 906,38 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 184 906,38 zł

Rozliczenia międzyokresowe: 480,25 zł

SUMA AKTYWÓW NA KONIEC 2020 ROKU: 49 318 864,95 zł

Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
odpowiada: Jarosław Zaroń
data: 21-04-2021
wytworzył: Mariola Zdanowicz
data: 21-04-2021
data: 21-04-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 21-04-2021 - Edycja treści
 • 16-03-2020 - Edycja treści
 • 11-01-2019 - Edycja treści
 • 09-01-2019 - Edycja treści
 • 02-04-2019 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 601