Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Przedmiot działalności i kompetencje

Celem działania Centrum jest:

 1. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa oraz regionalnej polityki oświatowej;
 2. wdrażanie i realizacja nowego modelu wspomagania szkół i placówek, który przenosi akcent z rozwoju zawodowego pracowników oświaty na kompleksowy rozwój szkoły/placówki jako całości.

Do zadań Centrum należy:

 1. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
  1. wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
  2. wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
  3. realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
  4. diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
  5. przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
  6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.
 2. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
 3. organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:
  1. przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
  2. zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym;
 4. prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

Centrum może realizować inne, niż wymienione w ust. 1, zadania powierzane mu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Centrum może, za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty, prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w rozporządzeniu.

Centrum realizuje swoje zadania w szczególności przez:

 1. prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;
 2. udzielanie konsultacji;
 3. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;

Centrum może realizować swoje zadania także przez:

 1. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 statutu (.pdf) lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:
  1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;
 2. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i pla­cówek.

W zakresie działalności statutowej Centrum może świadczyć odpłatne usługi szkoleniowe.

Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
odpowiada: Jarosław Zaroń
data: 04-11-2021
wytworzył: Marta Konarzewska
data: 04-11-2021
data: 04-11-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 04-11-2021 - Edycja treści
 • 25-05-2020 - Edycja treści
 • 11-01-2019 - Edycja treści
 • 09-01-2019 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1395