Status prawny

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, funkcjonuje na podstawie:
  1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm);

  2. ustawy z dnia 26 stycznia l982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm);

  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

  4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm);

  5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm);

  6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591);

  7. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616);


Organem prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
odpowiada: Jarosław Zaroń
data: 16-03-2020
wytworzył: Marta Konarzewska
data: 16-03-2020
data: 16-03-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 11-01-2019 - Edycja treści
  • 09-01-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 695