Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu, pisemnie. W tym celu należy dostarczyć pismo wybierając jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać na adres:
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum
  • Doskonalenia Nauczycieli
  • Świętojerska 9
  • 00-236 Warszawa
 2. złożyć w Kancelarii MSCDN przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawa
 3. przesłać na adres:sekretariat@mscdn.pl
 4. przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
 5. przesłać faxem: 22 536 60 01

SKARGI I WNIOSKI

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w siedzibie głównej Centrum w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 9, w każdy wtorek, w godzinach 12:00-15:00.

Szczegółowe zasady przyjmowaniu i rozpatrywania skarg i wniosków  w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli określa Zarządzenie nr 46/2009.

Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
odpowiada: Jarosław Zaroń
data: 16-03-2020
wytworzył: Marta Konarzewska
data: 16-03-2020
data: 16-03-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 11-01-2019 - Edycja treści
 • 10-01-2019 - Edycja treści
 • 09-01-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 655