Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych:

Andrzej Boczek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postaci adresu IP adresowana do osób korzystających ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) MSCDN

 1. Administrator Pani/Pana danych osobowych: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, e-mail: sekretariat@mscdn.edu.pl adres strony internetowej: www.mscdn.pl
 2. Inspektor ochrony danych: iod@mscdn.pl
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1. udostępnienie informacji publicznej w BIP;
  2. art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), w którym określono obowiązek udostępniania informacji publicznej na stronie BIP przez m.in. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w myśl którego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wtedy, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Pani/Pana Dane osobowe w postaci adresu IP:
  1. mogą być przekazywane podmiotom:
   • uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
   • świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych MSCDN,
  2. nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
  3. będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 5. Przysługujące Pani/Panu prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art.18);
  2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przetwarzanie Pani/a danych osobowych w postaci adresu IP jest niezbędne w celu udostępnienia informacji zawartych w BIP MSCDN.
 7. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
odpowiada: Jarosław Zaroń
data: 11-02-2020
wytworzył: Marta Konarzewska
data: 11-02-2020
data: 11-02-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 11-02-2020 - Edycja treści
 • 09-01-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 318