Finanse
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Więcej…
 
BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013 r

BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2013 r

Więcej…
 
Roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Bilans jednostki


Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian