MSCDN

Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje zadanie zbudowania nowoczesnego regionalnego systemu doskonalenia nauczycieli. Stąd też 1 lipca 2005 r. uchwałą nr 67/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 09.06.2005 r. Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli województwa mazowieckiego zostały przekształcone w Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dotychczas samodzielnie funkcjonujące ODN-y tworzą obecnie Wydziały MSCDN.

Centrum, działające w formie zakładu budżetowego (od 1 stycznia 2011 r. jednostki budżetowej), zachowuje ich lokalizację, kadrę, doświadczenie i dorobek oświatowy. Nauczyciele nadal będą korzystać z usług edukacyjnych w dotychczasowych placówkach, a dodatkowo zostanie im przedstawiona  oferta regionalna.

Oprócz kontynuowania wypracowanych wcześniej form działania przewidujemy uruchomienie szeregu nowych projektów edukacyjnych i szkoleniowo-doradczych adresowanych nie tylko do nauczycieli, ale także do pracowników jednostek samorządowych czy osób bezrobotnych. Liczymy, iż na realizację najbardziej atrakcyjnych projektów otrzymamy zewnętrzne dotacje, w tym z funduszy europejskich. Zamierzamy w większym stopniu wykorzystywać możliwości, jakie daje Internet i systemy e-learningowe. 

Zapraszamy  nauczycieli, pedagogów, kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszych propozycji. Jesteśmy przekonani, że przedstawiona oferta i kompetentna kadra zaspokoją Państwa potrzeby i oczekiwania.

Dyrektor
Mazowieckiego Samorządowego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
(-) mgr Jarosław Zaroń