Zamówienia publiczne - aktualne
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteki Pedagogicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - data umieszczenia 28.09.2017 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteki Pedagogicznej

Ogłosznie
o zamiarze zawarcia umowy- 15.09.2017 r.
 
Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteki Pedagogicznej

Ogłoszenie o zamówieniu
- data umieszczenia 17.08.2017 r.

SIWZ do pobrania w pliku *zip:

Załączniki cz.1

Załączniki cz. 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 1.09.2017 r.
 
Sprzedaż samochodu FIAT ALBEA

Ogłoszenie o sprzedaży -  data umieszczenia: 16-03-2017 r.

Zdjęcia

Komunikat 1 - data umieszczenia:21.03.2017 r.

Zdjęcia dodatkowe

Informacja z sesji otwarcia ofert - data umieszczenia :24.03.2017 r.
 
WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ogłoszenie o zamówieniu - data umieszczenia 14.11.2016 r.

SIWZ

Komunikat nr 1 - 16.11.2016 r.

Komunikat nr 2 - 23.11.2016 r.

Komunikat nr 3
- 23.11.2016 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - data umieszczenia 02.12.2016 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – data umieszczenia 14.12.2016 r.




 
DOSTAWA I MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu - data umieszczenia - 10.11.2016 r.


Komunikat nr 1 - 16.11.2016 r.

Kominikat nr 2 - 18.11.2016 r.

Dokumenty do pobrania - SIWZ

Kominikat nr 3 - 21.11.2016 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (KOREKTA)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - data umieszczenia 02.12.2016 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data umieszczenia 12.12.2016 r.



 
MODERNIZACJA – WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane - 31.08.2016 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07.09.2016 r.


 
Unowocześnienie, modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji, adaptacja instalacji elektrycznej w budynku MSCDN w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu - 23.08.2016 r.

Materiały do pobrania cz.1

Materiały do pobrania cz.2

Komunikat - 30.08.2016 r.

Komunikat nr 2 - 02.09.2016 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - 07.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 08.09.2016 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 15.09.2016 r.
 
Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi
     
Ogłoszenie o zamówieniu - 27.07.2016 r.

Dokumenty do pobrania


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. I

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA
DLA CZĘSCI 2 POSTĘPOWANIA


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 22.09.2016 r.
 
Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla MSCDN na rok 2016


Ogłosznie i załączniki - 25.11.2015 r.

Załączniki w *docx

Komunikat - 1.12.2015 r.
 
Dostawa internetu - wydział Siedlce

Ogłoszenie o zamówieniu- 20.11.2015

Formularz ofertowy

Informacja o wynikach postępowania - 24.11.2015 r.

 
Docieplenie budynku MSCDN Siedlce

Ogłoszenie o zamówieniu - 08.10.2015 r.

Dokumenty do pobrania

Komunikat - 20.10.2015 r.

Dokumenty do pobrania (po zmianie)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
Druk, oprawa oraz dostawa sześciu zeszytów – produktów projektu „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   
Ogłoszenie o zamówieniu - 6.10.2015 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.10.2015 r.


 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 17